پروماست

پروماست کاله پرو، یک ماست با پروتئین بالا و بدون چربی است که در دو نوع مختلف، با پروتئین وی و پروتئین کازئین تولید می‌شود. هر دو نوع پروماست حاوی 10% پروتئین بوده و برای همه افراد جامعه ،خصوصا ورزشکاران مناسب است.